Aktualności

Konkurs ASOS - edycja 2014

Konkurs ASOS - edycja 2014

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.
 

Oferty należy składać od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. przez Generator Ofert ASOS.

 Wymagany wkład własny (finansowy i/lub osobowy) to 10 % wartości projektu.

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html