Program „Wielkopolska Karta Rodziny”

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym  naciskiem na  wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym.

Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. 

Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

  kliknij na ikonkę i pobierz plik w formacie WORD z najnowszym,i aktualnymi ofertami naszych partnerów.

Izabela Andrzejewska
Specjalista ds. współpracy w obszarze wsparcia rodziny
w Dziale Koordynacji Polityki Społecznej
tel. 61 8 567 957
e-mail: izabela.andrzejewska@rops.poznan.pl

Konferencja pt. „XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego”

25 maja 2015 roku w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. „XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego”, w trakcie której uroczyście podpisano Porozumienie Partnerskie pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Województwem Wielkopolskim co oznacza przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Spotkanie KARTA DUŻEJ RODZINY Piła 16 stycznia 2015 rok

16 stycznia br. w Pile odbyła się konferencja prasowa oraz spotkanie z samorządowcami z terenu Północnej Wielkopolski poświęcone kartom dla rodzin wielodzietnych.