Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

PLAN DZIAŁAŃ PROGRAM OzN NA 2014Program stanowi bezpośrednie odwołanie do ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), określającej, iż do zadań samorządu województwa należy m.in. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Koniecznym warunkiem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce jest rzeczywista współpraca wszystkich zainteresowanych instytucji i podmiotów. Pełnej realizacji zamierzeń „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim” służą podjęte w fazie jego przygotowywania szerokie konsultacje społeczne, jak również skrupulatnie przestrzegany proces monitoringu i ewaluacji postanowień. Program poddano pod konsultacje specjalistów z dziedziny niepełnosprawności: przedstawicieli nauki, wybranych instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim.

PROGRAM 2014-2020

 

PROGRAM 2007-2013

SPRAWOZDANIE 2007

SPRAWOZDANIE 2008

SPRAWOZDANIE 2009

SPRAWOZDANIE 2010

SPRAWOZDANIE 2011

SPRAWOZDANIE 2012

SPRAWOZDANIE 2013
 

 

Kolejne gminy chwalą się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami!

20 lutego br. odwiedziliśmy Gminy: Kleszczewo i Wągrowiec

Zmiana w składzie Kapituły konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"

W związku z wyborami samorządowymi 2014 r. ukonstytuował się nowy skład Sejmiku i Zarządu Woj. Wielkopolskiego, a co za tym idzie - także skład Kapituły konkursu.

Powiat poznański na rzecz osób z niepełnosprawnościami!

12 lutego br. odwiedziliśmy powiat poznański!

Czarnków i Chodzież walczą o Nagrodę Marszałka

23 stycznia br. zespół wizytujący odwiedził dobre praktyki zgłoszone przez Miasto Chodzież i Gminę Czarnków.

Międzychód i Szamotuły o włączeniu społecznym ON

12 stycznia br. odwiedziliśmy Międzychód i Szamotuły, które przystąpiły do V edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych.

Kolejna audycja już w najbliższą sobotę!

Zapraszamy do obejrzenia drugiej audycji z cyklu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych".

Byliśmy w Koninie i Starym Mieście

5 grudnia br. zespół wizytujący odwiedził pierwsze dwa samorządy, które przystapiły do V edycji konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"

Hotel 3* w Łodzi poszukiwany!

Zapraszamy hotele 3* w Centrum / Śródmieściu Łodzi do składania ofert !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dział Współpracy i Integracji Społecznej

ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

www.rops-wielkopolska.poznan.pl
e-mail: rops@rops-wielkopolska.poznan.pl


Marzena Urbańczyk, pok. 302
tel./fax 61 85 67 306
e-mail: ngo@rops-wielkopolska.poznan.pl