Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

Program stanowi bezpośrednie odwołanie do ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), określającej, iż do zadań samorządu województwa należy m.in. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Koniecznym warunkiem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce jest rzeczywista współpraca wszystkich zainteresowanych instytucji i podmiotów. Pełnej realizacji zamierzeń „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim” służą podjęte w fazie jego przygotowywania szerokie konsultacje społeczne, jak również skrupulatnie przestrzegany proces monitoringu i ewaluacji postanowień. Program poddano pod konsultacje specjalistów z dziedziny niepełnosprawności: przedstawicieli nauki, wybranych instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim.

PROGRAM 2014-2020

 

PROGRAM 2007-2013

SPRAWOZDANIE 2007

SPRAWOZDANIE 2008

SPRAWOZDANIE 2009

SPRAWOZDANIE 2010

SPRAWOZDANIE 2011

SPRAWOZDANIE 2012

SPRAWOZDANIE 2013
 

 

Czarnków i Chodzież walczą o Nagrodę Marszałka

23 stycznia br. zespół wizytujący odwiedził dobre praktyki zgłoszone przez Miasto Chodzież i Gminę Czarnków.

Międzychód i Szamotuły o włączeniu społecznym ON

12 stycznia br. odwiedziliśmy Międzychód i Szamotuły, które przystąpiły do V edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych.

Kolejna audycja już w najbliższą sobotę!

Zapraszamy do obejrzenia drugiej audycji z cyklu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych".

Byliśmy w Koninie i Starym Mieście

5 grudnia br. zespół wizytujący odwiedził pierwsze dwa samorządy, które przystapiły do V edycji konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"

Hotel 3* w Łodzi poszukiwany!

Zapraszamy hotele 3* w Centrum / Śródmieściu Łodzi do składania ofert !

Odbyła się wizyta studyjna w zakresie wsparcia środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniach 23-24 czerwca br. Regionalny Ośrodk Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z Departamentem Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego zorganizował wizytę studyjną do Wrocławia.

Zapytanie ofertowe- hotel trzygwiazdkowy we Wrocławiu poszukiwany!

W związku z organizacją wizyty studyjnej w dniach 23-24 czerwca br. we Wrocławiu poszukujemy hotelu trzygwiazdkowego w Centrum Wrocławia, w Śródmiesciu lub Starym Mieście.

Wkrótce IV Gala konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych!

22 maja br. TVP Poznań, pasmo godzina 20:00. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Oborniki otwarte na osoby z niepełnosprawnością

21 marca 2014 r. Kapituła konkursu odwiedziła Wiardunki w powiecie obornickim!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dział Współpracy i Integracji Społecznej

ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

www.rops-wielkopolska.poznan.pl
e-mail: rops@rops-wielkopolska.poznan.pl


Marzena Urbańczyk, pok. 302
tel./fax 61 85 67 306
e-mail: ngo@rops-wielkopolska.poznan.pl