Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Co nowego?

Zapytanie ofertowe - realizacja warsztatów edukacyjnych

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach procedury rozeznania rynku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów edukacyjnych dot. przedsiębiorczości społecznej.

V edycja konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych już ogłoszona!

Serdecznie przypominamy o V edycji konkursu! Termin zgłaszania wniosków mija 20 października br.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Stres i wypalenie zawodowe"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w szkoleniu: "Stres i wypalenie zawodowe".

zapytanie ofertowe - kompeksowa usługa (hotelowa, gastronomiczna i wynajem sali)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowej usługi, w tym hotelowej, gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej podczas warsztatów w dniach 25-26 sierpnia 2014 roku.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Praca z osobą uzależnioną"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firma Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie: "Praca z osoba uzależnioną".

zobacz wszystkie »

ROPS.X.3612/10/2014 "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym"

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/9/2014

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof, ROPS.X.3612/8/2014

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zobacz wszystkie »