Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

4 grudnia br. zapraszamy na spotkanie w Koninie!

4 grudnia br. zapraszamy na spotkanie w Koninie!

Spotkanie dla podmiotów reintegracyjnych (WTZ/CIS/KIS/ZAZ) i jednostek samorządu terytorialnego z subregionu...

Co nowego?

„Wielkopolska Sercem Polski – O jakości opieki mowa”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję pod mecenatem Pani Marszałek Marzeny Wodzińskiej „Wielkopolska Sercem Polski – O jakości opieki mowa” organizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, przy udziale Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.

4 grudnia br. zapraszamy na spotkanie w Koninie!

Spotkanie dla podmiotów reintegracyjnych (WTZ/CIS/KIS/ZAZ) i jednostek samorządu terytorialnego z subregionu konińskiego dotyczące pomiaru efektu reintegracyjnego.

"Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem” szkolenie dla OIK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym pn. „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

zobacz wszystkie »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ROPS.X.3612/6/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, na temat: „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”. Źródłem finansowania niniejszego zamówienia jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu POKL Poddziałanie 7.1.3. Podstawa prawna: Art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6) oraz 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ROPS.X.3612/5/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, na temat: „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Kontrakt socjalny”. Źródłem finansowania niniejszego zamówienia jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu POKL Poddziałanie 7.1.3. Podstawa prawna: Art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6) oraz 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej” ROPS.X.3612/7/2015

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie »