Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Warsztaty dot. pomiaru rezultatów działań integracyjnych dla CIS, KIS, ZAZ, WTZ - 4-5.12.2014 r!

Warsztaty dot. pomiaru rezultatów działań integracyjnych dla CIS, KIS, ZAZ, WTZ - 4-5.12.2014 r!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (CIS/KIS/ZAZ/WTZ)...

Co nowego?

Warsztaty dot. pomiaru rezultatów działań integracyjnych dla CIS, KIS, ZAZ, WTZ - 4-5.12.2014 r!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) na warsztaty dotyczące pomiaru rezultatów działań integracyjnych, które odbędą się w dniach 4-5.12.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na wynajęcie stoisk handlowych w dniu 6.12.2014 r. w CENTRUM H FERIO w KONINIE

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UNIEWAŻNIA PROCEDURĘ WYBORU WYKONAWCY 8 STOISK TARGOWYCH NA KIERMASZ PES W KONINIE.

Debata upowszechniająca projekt "Innowacje dla WTZ"

Zapraszamy na debatę upowszechniającą promującą innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w szkoleniu: Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Stres i wypalenie zawodowe"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w szkoleniu: "Stres i wypalenie zawodowe".

zobacz wszystkie »

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/11/2014

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ROPS.X.3612/10/2014 "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym"

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/9/2014

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

zobacz wszystkie »