Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Co nowego?

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2016

5 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 1979/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2016.

Zapytanie ofertowe warsztaty z ochrony danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach reintegracyjnych oraz ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej. Warsztaty dedykowane są przedstawicielom podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS) oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

zobacz wszystkie »

ROPS.X.3612/2/2016 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ROPS.X.3612.1.2016 Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu pn: "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim" Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/8/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 Poddziałanie 7.3.1 WRPO 2014 +;

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/9/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”, w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 Poddziałanie 7.3.1 WRPO 2014 +;

zobacz wszystkie »