Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Zapytanie ofertowe warsztaty z ochrony danych osobowych

Zapytanie ofertowe warsztaty z ochrony danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi...

Co nowego?

Zapytanie ofertowe warsztaty z ochrony danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach reintegracyjnych oraz ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej. Warsztaty dedykowane są przedstawicielom podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS) oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Wolne miejsca na warsztaty dotyczące wdrażania narzędzia do pomiaru efektu integracyjnego.

Szanowni Państwo, zostały ostatnie miejsca na warsztaty dotyczące wdrażania narzędzia do pomiaru efektu integracyjnego, które odbędą się 20 kwietnia br. w Poznaniu.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

zobacz wszystkie »

ROPS.X.3612.1.2016 Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu pn: "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim" Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/8/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 Poddziałanie 7.3.1 WRPO 2014 +;

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/9/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”, w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 Poddziałanie 7.3.1 WRPO 2014 +;

zobacz wszystkie »