Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

OZPS- podsumowanie spotkań

OZPS- podsumowanie spotkań

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ustaleń ze spotkań informacyjnych OZPS- edycja 2015.

Co nowego?

OZPS- podsumowanie spotkań

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ustaleń ze spotkań informacyjnych OZPS- edycja 2015.

Awaria telefonów

Informujemy,że w dniu 25.03.2015 r. nie można dodzwonić się do naszego Ośrodka, trwają prace mające usunąć awarię. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Market Społeczny na Targach w Pile

zapraszamy na Targi 27-28 marca 2015 roku

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

zobacz wszystkie »

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ROPS.X.3612/4/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ROPS.X.3612/3/2015

Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego Postępowanie prowadzone w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 1 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, POKL; 2 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z POKL; 4 Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy Niepełnosprawni na rynku pracy, POKL Numer ogłoszenia: 22819 - 2015

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2- ROPS.X.3612/1/2015

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kontrakt socjalny” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”

zobacz wszystkie »