Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Co nowego?

Raport z ewaluacji ekonomii społecznej

We wrześniu sfinalizowane zostały prace nad raportem z badań ewaluacyjnych systemu wsparcia ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Przedstawiamy Państwu pierwsze wyniki.

Szkolenie "Lokalny Indeks Jakości Współpracy JST z NGO"

Zapraszamy na warsztaty przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

23 października ruszają VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Stres i wypalenie zawodowe"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w szkoleniu: "Stres i wypalenie zawodowe".

zapytanie ofertowe - kompeksowa usługa (hotelowa, gastronomiczna i wynajem sali)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowej usługi, w tym hotelowej, gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej podczas warsztatów w dniach 25-26 sierpnia 2014 roku.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Praca z osobą uzależnioną"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firma Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie: "Praca z osoba uzależnioną".

zobacz wszystkie »

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/7/2014

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”

ROPS.X.3612/6/2014 „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej na terenie Wielkopolski oraz aglomeracji poznańskiej”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

zobacz wszystkie »