Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej

W dniach 13, 16 i 21 grudnia odbędą się w Czarnkowie Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Co nowego?

Aktualności w systemie akredytacji dla OWES

Prezentujemy najnowsze informacje dotyczące procedury akredytacyjnej umożliwiającej ubieganie się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020

Spotkanie Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

2 grudnia powołane zostało Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej

W dniach 13, 16 i 21 grudnia odbędą się w Czarnkowie Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej

zobacz wszystkie »

SPOTKANIA DORADCZE DLA ASYSTENTÓW RODZINY Z TERENU WIELKOPOLSKI

W dniach od 13.11.2014 do 02.12.2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kolejne w tym roku spotkania doradcze dla asystentów rodziny z terenu Wielkopolski. Łącznie odbyło się 5 spotkań doradczych (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła), którymi objęto 100 asystentów rodziny. Tematem tego cyklu spotkań było „Praktyczne ujęcie asystentury rodziny – warsztatowa wymiana doświadczeń” a celem przede wszystkim doskonalenie warsztatu pracy asystentów rodziny oraz wymiana doświadczeń między praktykami zawodu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kurs samoobrony"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska –Maciejowska zapraszają do udziału w szkoleniu Kurs samoobrony.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof.

zobacz wszystkie »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/14/2014

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:Kurs samoobrony”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/12/2014

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/13/2014

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie »