Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Zapytanie ofertowe - badania nt. bezdomności

Zapytanie ofertowe - badania nt. bezdomności

Poszukujemy terenowego realizatora badań na temat bezdomności.

Co nowego?

Zapytanie ofertowe - zapraszamy do składania ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty dot. identyfikacji w formie analizy i mapy istniejących wielkopolskich i krajowych rozwiązań z zakresu wdrażania, funkcjonowania oraz możliwości łączenia usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” serdecznie zaprasza na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego pt. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski pn. „Możesz pomóc” - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

Konferencja Pilotażu Regionalnych Platform Współpracy

Konferencja w wyjątkowych maltańskich okolicznościach.

zobacz wszystkie »

zapytanie ofertowe - kompeksowa usługa (hotelowa, gastronomiczna i wynajem sali)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowej usługi, w tym hotelowej, gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej podczas warsztatów w dniach 25-26 sierpnia 2014 roku.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Praca z osobą uzależnioną"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firma Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie: "Praca z osoba uzależnioną".

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie"

W dniach 26-27 września 2014 r. Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym oraz Kliniką Psychiatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku organizuje XXVII Ogólnopolską Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

zobacz wszystkie »

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/7/2014

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”

ROPS.X.3612/6/2014 „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej na terenie Wielkopolski oraz aglomeracji poznańskiej”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

zobacz wszystkie »